Loading...

Očkování proti žluté zimnici a jeho zaznamenávání do Mezinárodního očkovacího průkazu

Očkování proti žluté zimnici je povinné do zemí, jejichž seznam vydává WHO (Světová zdravotnická organizace).

Vízum do těchto zemí cestovatel obdrží po prokázání očkování platným zápisem v Mezinárodním očkovacím průkazu (MOP).

Státy si vytváří specifické očkovací centra pro žlutou zimnici v rámci jejich působnosti za účelem zajistit kvalitu a bezpečnost všech procedur a materiálů používaných při očkování.

Zápis do mezinárodního očkovacího průkazu může provést jen pracoviště, které vlastní oficiální kulaté razítko s nápisem: „MOH Approved Immunisation Center + Czech Republic + název očkovacího centra + znak země.“

Záznam o očkování do MOP provádí lékař, který vakcínu přímo aplikoval (Administration’s Clinician), nebo lékař, který dohlížel na sestru, která očkovaní provedla (Supervising Clinician). Průkaz musí mít razítko oficiálního podávacího centra.

Pokud byl klient naočkován vakcínou proti žluté zimnici u praktického lékaře a nemá záznam o očkování do MOP, nemůže lékař očkovacího centra Avenier, a.s., přepsat záznam o aplikaci z českého očkovacího průkazu do mezinárodního.


Zdroj:

International Health Regulations 2005
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43883/1/9789241580410_eng.pdf
http://www.infekce.cz/Ockovani/MopSEVT.pdf